Svenska Kartongförpackningsföreningen

Södra Hamngatan 53
Box 404
SE-401 26 Göteborg
Sweden
+46 31 62 94 23